LEK

Angal S

angal Za Lek je agencija, kot nadgradnja osnovne kampanje vstopa na trg, v letu 2002 oblikovala dodatna oglasna sredstva v okviru katerih se je utrjevala pozicija na trgu.

Za oblikovanje Angal S "požarne omarice" je agencija v kategoriji drugih oglasnih sredstev na SOF 2002 prejela zlato priznanje.

Elementi akcije: tiskani oglasi

Priznanje: Zlato priznanje na SOF 2002 v kategoriji drugih oglasnih sredstev.

TV oglas

Priznanje:

ARIH STATIK D.O.O., Celovška 32, 1000 Ljubljana / T: +386 1 434 17 00 / agency@arih.si
facebook / Vimeo / LinkedIn